Χρήσιμες εφαρμογές για κάθε σύστημα

Χρήσιμες εφαρμογές για κάθε σύστημα

Χρήσιμες εφαρμογές για κάθε σύστημα

Μετά από μια νέα εγκατάσταση Windows υπάρχουν μια σειρά από απαραίτητες εφαρμογές που καλό είναι να υπάρχουν στο σύστημά σας.

7zip (Συμπίεση/Αποσυμπίεση)

VLC (Μουσική Βίντεο)

Acrobat Reader (Αναγνώστης PDF αρχείων)

Firefox (Περιηγητής Διαδικτύου)

Chrome (Περιηγητής Διαδικτύου)

 

Share this post